Eerste Verbrugge Safety Day

Om het belang van veiligheid, beveiliging en gezondheid op de werkvloer te benadrukken, organiseerde Verbrugge International op 29 september 2023 de Verbrugge Safety Day voor haar medewerkers.

Op deze dag werden verschillende activiteiten georganiseerd in de vorm van presentaties, workshops en demonstraties, die de algemene veiligheidsbewustwording onder de medewerkers moet bevorderen. 
Philippe Brackman, head of operations bij Verbrugge, “Bij Verbrugge staat veiligheid en gezondheid altijd voorop! We verwachten van onze medewerkers dat ze letten op hun eigen veiligheid, de veiligheid van hun collega’s en de veiligheid van iedereen op onze terreinen. Elke dag werken we er hard aan om ons doel van nul ongevallen, 'The Road to Zero', te bereiken. Aan het eind van de dag moet iedereen veilig naar huis kunnen gaan."

Met deze Safety Day wilde Verbrugge het algemene veiligheidsbewustzijn van de medewerkers bevorderen door verschillende leuke en leerzame activiteiten te organiseren. Diverse externe partijen, zoals de Douane, politie, Veiligheidsregio Zeeland en verschillende leveranciers verleenden hun medewerking in de vorm van workshops, demonstraties en presentaties over onder andere brandveilig leven, gevaarlijke stoffen, het gebruik van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen en het reanimeren door middel van een AED. De medewerkers konden door middel van virtual reality diverse gevaren herkennen en één van de havenkranen verlaten door middel van een emergency descent.

Naast veiligheid was beveiliging ook een belangrijk onderwerp. Tijdens de Safety Day werden dan ook presentaties gegeven over havencriminaliteit; hoe dit te herkennen en wat te doen als je geronseld wordt.
Het is de bedoeling om deze Veiligheidsdag op te nemen in een jaarlijkse veiligheidsweek, waarbij alle stakeholders van Verbrugge betrokken zullen worden.

Bekijk hieronder een korte impressie.

 

Mask