Havenlunch in Sas van Gent druk bezocht

De havenlunch die Promotion Council North Sea Port op 16 februari in Sas van Gent organiseerde, was een groot succes.

Ruim 90 personen, vertegenwoordigers van de participanten en mensen die op uitnodiging deelnamen, kwamen bijeen in Dockside Bar & Grill.
Voorafgaande aan een uitgebreide lunch gaf Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen en vanuit deze rol voorzitter van de Veiligheidsraad Zeeland, uitleg over de bestrijding van de drugsgerelateerde criminaliteit in de havens.
Gezien het groot aantal aanwezigen een actueel thema dat veel bedrijven aanspreekt. 

Tijdens zijn presentatie benadrukte Erik van Merrienboer het belang van samenwerking tussen overheden, overheidsinstanties (zoals politie, marechaussee en douane), de havenautoriteiten en het bedrijfsleven. Hierbij is het belangrijk om verdachte signalen, hoe klein misschien ook, altijd te melden. Ook gaf hij aan dat, hoewel de meeste aandacht vooral uitgaat naar de import ook de stroom van drugs die vanuit de Nederlandse havens geĆ«xporteerd wordt, niet onderschat moet worden.

Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen onder het genot van een heerlijke lunch weer volop bijpraten, bestaande relaties weer aantrekken en nieuwe contacten leggen.

Havenlunch 16 februari 2023

Mask