Promotion Council North Sea Port

Stichting Promotion Council North Sea Port is een non-profit organisatie met meer dan 150 participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de havensector. Het belangrijkste doel van de council is de positie van de zeehaven North Sea Port te versterken. Bedrijven en instellingen die een direct of indirect belang hebben bij dit doel, kunnen participant worden van de stichting.

Promotion Council North Sea Port biedt een platform voor alle belanghebbenden bij de deze haven voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en zakendoen. Het is een netwerkorganisatie die alle partijen die betrokken zijn bij de haven, bijeen wil brengen en verbinden.

Door deze krachtenbundeling en vanuit het gezamenlijk belang van de participanten, wil de council deze grensoverschrijdende zeehaven regionaal, nationaal en internationaal positioneren als een aantrekkelijke poort van en naar Noordwest-Europa. Als hét congestievrije alternatief voor omliggende zeehavens!

Promotion council van en voor het havenbedrijfsleven

Promotion Council North Sea Port treedt namens haar participanten op als ambassadeur van de haven. De activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van het havennetwerk, het nationaal en internationaal promoten van de haven en het creëren, versterken en onderhouden van het maatschappelijk draagvlak voor de haven in de regio.

Netwerk

- Algemene Participanten Bijeenkomst: Naast het huishoudelijk gedeelte, waaronder diverse bestuurlijke zaken, is er aandacht voor actuele en relevante ontwikkelingen in de haven en wordt afgesloten met een netwerkborrel en buffet.

- Havenlunch: Tijdens deze lunch is er ruimte voor presentaties door participanten over ontwikkelingen in hun bedrijf, of voor presentaties van derden over andere interessante ontwikkelingen.

- Bedrijfsbezoeken: Bezoek aan participanten met een presentatie, rondleiding en afsluitend informeel gedeelte.

- Golfevent: Het jaarlijkse golfevent voor participanten wordt in samenwerking met North Sea Port georganiseerd.

- Havenpalaver: Aan het eind van het jaar wordt teruggeblikt en vooruitgekeken.

- Nieuwsbrief: Zes keer per jaar wordt een digitale nieuwsbrief naar de participanten en relevante relaties van de promotion council verzonden.

 

Promotie

- Deelname aan beurzen en missies: Promotion Council North Sea Port bevordert en faciliteert deelname van participanten aan (inter)nationale beurzen en handelsmissies of neemt namens participanten daaraan deel. De deelname gebeurt meestal in nauwe samenwerking met North Sea Port.

- Ontvangsten: Promotion Council North Sea Port ontvangt relevante belangstellenden en beslissers in de haven, veelal in overleg en samenwerking met North Sea Port.

- Presentaties: Promotion Council North Sea Port verzorgt voor belangstellenden presentaties over de haven en de participanten van de promotion council.

- PortNews: Promotion Council North Sea Port geeft samen met North Sea Port het internationale kwartaalmagazine PortNews uit. Het magazine besteedt aandacht aan belangrijke ontwikkelingen in de haven en bij de participanten. Het blad is bestemd voor alle relaties van participanten en North Sea Port.

- Service: Promotion Council North Sea Port kan participanten adviseren en ondersteunen bij promotionele activiteiten.

 

Maatschappelijk draagvlak

- Zeeuwse Havendag: Promotion Council North Sea Port organiseert elke twee jaar de Zeeuwse Havendag. In Terneuzen en in Vlissingen wordt een breed publiek in staat gesteld de haven te beleven en kennis te maken met bedrijven die in de haven gevestigd zijn. Op de bedrijvenmarkten in Terneuzen en Vlissingen hebben ook bedrijven uit het Vlaamse deel van de haven de mogelijkheid zich te presenteren.

- Onderwijsprojecten: Promotion Council North Sea Port organiseert of participeert in projecten die schoolgaande kinderen en jongeren enthousiasmeert voor het werken en een baan in de haven.

- Gesprekspartner en adviseurPromotion Council North Sea Port levert graag een bijdrage aan initiatieven die tot doel hebben de positie van North Sea Port te verbeteren. Het zijn bijvoorbeeld initiatieven op het terrein van transport en logistiek, havenpolitiek en –beleid, arbeidsmarkt, onderwijs, duurzaamheid, veiligheid, grensoverschrijdende projecten en promotie van North Sea Port.

 

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten en samen naar businessmogelijkheden en oplossingen te zoeken in onze haven.

Het bestuur

Henk de Haas

Henk de Haas

Voorzitter

Consultant Public Affairs

Bert van Hoepen

Bert van Hoepen

Vicevoorzitter

Commissaris Cordeel Nederland

Sander van der Veeke

Sander van der Veeke

Secretaris

Directeur Verex Customs Services

Alex de Fouw

Alex de Fouw

Penningmeester

Directeur Klant & Sales Rabobank Zuidwest Nederland

Dirk Provoost

Dirk Provoost

Bestuurslid

Commercial Manager Multraship Towage & Salvage

Peter Sterkenburg

Peter Sterkenburg

Bestuurslid

Managing Director, Damen Shiprepair Vlissingen

Wim van den Berge

Wim van den Berge

Bestuurslid

Manager HSEQ, Zeeland Refinery

Marijn van Nispen

Marijn van Nispen

Bestuurslid

Managing director STT Group of Companies

Roel Latuheru

Roel Latuheru

Bestuurslid

General Manager C-Port B.V.

Sandra De Mey

Sandra De Mey

Bestuurslid

Commercial Manager North Sea Port

Office

Charles van den Oosterkamp

Charles van den Oosterkamp

Programma directeur
Mask