Promotion Council North Sea Port

Promotion Council North Sea Port is een initiatief van het havenbedrijfsleven in de regio, met als doel het versterken van de economische en maatschappelijke positie van de haven en de regio.

Bedrijven en instellingen die een direct of indirect belang hebben bij dat doel kunnen participant worden van de stichting.


De council is een netwerkorganisatie die de partijen die betrokken zijn bij de haven bijeen wil brengen en verbinden, om zo een actieve en duurzame havengemeenschap te vormen.
Promotion Council North Sea Port biedt aan alle belanghebbenden bij de haven een platform voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en zakendoen.

Promotion council van en voor het havenbedrijfsleven

Vanuit de havengemeenschap promoot de promotion council de haven nationaal en internationaal als aantrekkelijke toegangspoort tot Noordwest-Europa; als hét congestievrije alternatief voor omliggende zeehavens!

Het uitdragen van de onderscheidende voordelen van de haven in het algemeen en van de logistieke en maritieme dienstverlening van de participanten van de council in het bijzonder vereist permanente actie.

Promotion Council North Sea Port is ambassadeur van de haven en werkt ook aan het behouden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de haven en de activiteiten van haar participanten.


Netwerk havengemeenschap

- Algemene Participanten Bijeenkomst (APB): In het voor- en najaar worden alle participanten uitgenodigd voor de APB. Deze bestaat uit:
Een huishoudelijk deel over de begroting/het financieel jaarverslag, bestuursbenoemingen en beleidsmatige zaken;
Een inhoudelijk deel over relevante actuele ontwikkelingen in of voor de haven en de participanten;
Een afsluitende netwerkborrel en buffet.

- Havenlunches: Twee keer per jaar organiseert Promotion Council North Sea Port een havenlunch. Tijdens de lunch is er ruimte voor presentaties van participanten over nieuwe ontwikkelingen in hun bedrijf of voor presentaties van derden over belangrijke ontwikkelingen die impact hebben op de haven.

- Bedrijfsbezoeken: Twee keer per jaar worden bedrijven van medeparticipanten bezocht. De bezoeken bestaan uit een presentatie, een rondleiding en een afsluitend informeel deel.

- Golftoernooi: Voor participanten is er jaarlijks een golfevenement. Het golftoernooi wordt samen met North Sea Port georganiseerd.

- Havenpalaver: Halverwege december is er een bijeenkomst waarin op het afgelopen jaar wordt teruggeblikt en de verwachtingen voor het nieuwe jaar worden besproken met bij de haven betrokken mensen uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, gevolgd door een ‘walking dinner’ en netwerkborrel.

- Nieuwjaarsbijeenkomst: In januari organiseert North Sea Port in samenwerking met PORTIZ, Voka/Vegho en Promotion Council North Sea Port een groots opgezette nieuwjaarsbijeenkomst.

- Nieuwsbrief: De Nieuwsbrief verschijnt iedere laatste week van de maand met uitzondering van juli.


Promotie

- Deelname aan beurzen en missies: Promotion Council North Sea Port bevordert en faciliteert deelname van participanten aan (inter)nationale beurzen en handelsmissies of neemt namens participanten daaraan deel. De deelname gebeurt meestal in nauwe samenwerking met North Sea Port.

- Ontvangsten: Promotion Council North Sea Port ontvangt relevante belangstellenden en beslissers in de haven, veelal in overleg en samenwerking met North Sea Port.

- Presentaties: Promotion Council North Sea Port verzorgt voor belangstellenden presentaties over de haven en de participanten van de promotion council.

- PortNews: Promotion Council North Sea Port geeft samen met North Sea Port het internationale kwartaalmagazine PortNews uit. Het magazine besteedt aandacht aan belangrijke ontwikkelingen in de haven en bij de participanten. Het blad is bestemd voor alle relaties van participanten en van North Sea Port.

- Service: Promotion Council North Sea Port kan participanten adviseren en ondersteunen bij promotionele activiteiten.

- Website: Promotion Council North Sea Port biedt via de website toegang tot informatie over de haven en de participanten.

Maatschappelijk draagvlak

Promotion Council North Sea Port draagt het belang van de haven voor de regionale economie en werkgelegenheid uit naar ‘de omgeving’; in het bijzonder naar de omwonenden van de havengebieden. Maar ook naar het overige regionale bedrijfsleven, politieke partijen en overheidsorganen, de onderwijsinstellingen, enzovoorts.

- Zeeuwse Havendag: Promotion Council North Sea Port organiseert elke twee jaar de Zeeuwse Havendag. In Terneuzen en Vlissingen wordt een breed publiek in staat gesteld de haven te beleven en kennis te maken met bedrijven die in de haven gevestigd zijn. Op de bedrijvenmarkten in Terneuzen en Vlissingen hebben ook bedrijven uit het Gentse deel van de haven de mogelijkheid zich te presenteren.

- Onderwijsprojecten: Promotion Council North Sea Port organiseert of participeert in projecten die schoolgaande kinderen en jongeren enthousiast maakt voor het werken in de haven.

- Gesprekspartner en adviseur: Promotion Council North Sea Port levert graag een bijdrage aan initiatieven die tot doel hebben de positie van de haven te verbeteren: initiatieven op het terrein van transport en logistiek, havenpolitiek en -beleid, de arbeidsmarkt, onderwijs, duurzaamheid, veiligheid, grensoverschrijdende projecten en promotie van North Sea Port.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten en samen naar businessmogelijkheden en oplossingen te zoeken in onze haven.

Het bestuur

Henk de Haas

Henk de Haas

Voorzitter
Peter Sterkenburg

Peter Sterkenburg

Waarnemend Vice-voorzitter

Managing Director
Damen Shiprepair Vlissingen

Sander van der Veeke

Sander van der Veeke

Secretaris
Alex de Fouw

Alex de Fouw

Penningmeester

Directeur Klant & Sales Rabobank Zuidwest Nederland

Sandra De Mey

Sandra De Mey

Bestuurslid

Commercial Manager North Sea Port

Johan De Raeve

Johan De Raeve

Bestuurslid

Managing Director Stukwerkers

Ilona van Drongelen

Ilona van Drongelen

Bestuurslid

Commercieel coordinator OVET

Jelle van Koevorden

Jelle van Koevorden

Bestuurslid

Managing Director DFDS Ferry Belgium

Roel Latuheru

Roel Latuheru

Bestuurslid

Managing Director
TOS Ports & Logistics

Marijn van Nispen

Marijn van Nispen

Bestuurslid

Managing director STT Group of Companies

Bert-Jan Oosterhuis

Bert-Jan Oosterhuis

Bestuurslid

Engineering Manager
Zeeland Refinery

Pierre Thielemans

Pierre Thielemans

Bestuurslid

Managing Director Lalemant Trucking

Office

Charles van den Oosterkamp

Charles van den Oosterkamp

Programma Directeur
Mask