Haven Business Netwerkbijeenkomst biedt volop gelegenheid voor een goed gesprek

Op donderdag jl vond in restaurant Landlust (Vlissingen-Oost) een van onze Haven Business Netwerkbijeenkomsten plaats. Helaas kon onze eerder aangekondigde gastspreker Rene Quist, hoofdredacteur van Schuttevaer, wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Desalniettemin hebben ruim 90 aanwezigen weer een prima avond gehad.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter Henk de Haas, gaf Charles van den Oosterkamp, directeur van de Promotion Council, een toelichting op de aankomende evenementen, met daarbij vooral veel aandacht voor de Maritieme Haringparty van 20 juni.

Aansluitend kon genoten worden van een heerlijk Walking Dinner wat volop gelegenheid bood voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Hieronder een fotoimpressie van het evenement.

Mask