Onderzoek naar mogelijkheden pijpleidingennetwerk voor ammoniak

North Sea Port en Smart Delta Resources hebben samen met de Provincie Zeeland en marktpartijen de handen ineengeslagen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniaknetwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.
 

Groene ammoniak

Op dinsdag 12 maart ondertekenden de vier partners de opdracht voor dit haalbaarheidsonderzoek. Dit initiatief komt voort uit de groeiende betrokkenheid van huidige en toekomstige bedrijven binnen North Sea Port bij de productie, overslag, opslag, of doorvoer van ammoniak. En eveneens vanuit de toenemende impact daarvan op de veiligheid van de omgeving.
Groene ammoniak zal een cruciale rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Ammoniak is namelijk een zeer geschikte drager van waterstof en zal gebruikt worden om groene waterstof te importeren vanuit diverse landen. Daarnaast zal ammoniak gebruikt worden als duurzame brandstof en grondstof.

Voor veilig transport

Een deel van de geïmporteerde ammoniak zal lokaal terug omgezet ('gekraakt') worden naar waterstof. Een ander deel van de ammoniak zal via pijpleidingnetwerken naar het achterland worden getransporteerd. Hier spelen ook binnenvaart en spoor potentieel een rol. Gelet op de mogelijke impact op veiligheid en de relatief beperkte capaciteit van deze achterlandverbindingen, wordt de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk onderzocht.

Het onderzoek richt zich daarom op de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk vanuit de haven en omvat een marktverkenning, veiligheidskaders, ruimtelijke impact en tracéverkenningen. Dit onderzoek zal inzicht bieden in de zorgvuldige ontwikkeling van ammoniaktransport met verschillende modaliteiten. Het onderzoek draagt bij aan het beleids- en veiligheidskader voor waterstofdragers dat momenteel in ontwikkeling is.

Volgens planning is het onderzoek voor de zomer van 2024 afgerond. Diverse onderzoekspartijen zijn uitgenodigd om deel te nemen.

pijpleidingennetwerk North Sea Port

De opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek werd op 12 maart ondertekend. V.l.n.r.: Daan Schalck, CEO van North Sea Port, Maarten den Dekker, Chief Sustanability Officer bij North Sea Port en directeur van Smart Delta Resources, en Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Mask