Informatiemiddag netwerkcongestie Zeeland

Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland, Dockwize, TenneT, Stedin en Provincie Zeeland organiseren op 26 september een informatiemiddag over de stroomstop voor Zeeuwse grootverbruikers.

Vorige maand maakten netbeheerders TenneT en Stedin bekend dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Vanuit alle hoeken in Zeeland kwamen reacties van bezorgde ondernemers, geschrokken werkgeversorganisaties en boze volksvertegenwoordigers. De netbeheerders hebben toegezegd op 26 september met deze organisaties om tafel te gaan en over het probleem te spreken.

Tijdens de bijeenkomst krijgen bedrijven informatie over:

  • De achtergrond van de netcongestie en de vervolgstappen.
  • Handelingsperspectief voor de komende tijd waaronder mogelijkheden rondom smart energy hubs en energieopslag
  • Ook is de bijeenkomst bedoeld om van bedrijven te horen tegen welke problemen zij aanlopen en antwoord te geven op vragen.

Dit is de gelegenheid om met diverse stakeholders van gedachten te wisselen. Mis het niet!

Aanmelden kan via deze link

 

Meldpunt
In de aanloop naar deze bijeenkomst heeft Impuls Zeeland een meldpunt in het leven geroepen waar Zeeuwse ondernemers hun (verwachte) problemen vanwege de aangekondigde stop kunnen melden. Dit kan via de link naar het meldpunt.

 

Energiemast canva algemeen 1.0

 

Mask