Nieuwe groene waterstoffabriek in Gentse deel van North Sea Port

De joint venture Terranova, die bestaat uit Aertssen Group, DEME Group en Jan De Nul Group, gaat samen met Luminus en Nippon Gases een installatie voor de productie van groene waterstof bouwen en exploiteren op de Zonneberg in het havengebied van North Sea Port. De bedrijven vormen hiervoor samen de nieuwe vennootschap Terranova Hydrogen.

Er moet een elektrolyse-eenheid van 2,5MW komen voor de productie van groene waterstof, inclusief opslagcapaciteit en een compressie- en vulstation. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de installatie verder uit te breiden tot 5MW. De drie partners van de joint venture noemen deze ontwikkeling een mooie stap is in de beoogde transformatie van een brownfield naar een groene energie hub middenin het Gentse havengebied.

De groene waterstof zal geproduceerd worden op de Zonneberg met lokaal opgewekte groene stroom. Aertssen, DEME en Jan De Nul werken al meer dan tien jaar samen om deze voormalige gipsberg om te vormen. Inmiddels ligt er een groot zonnepark van 55.000 zonnepanelen. In het kader van de uitrol van de ‘Vlaamse waterstofvisie’ heeft de Vlaamse regering eind 2022 een strategische steun van EUR 4,33 miljoen toegekend aan Terranova Hydrogen. Ondertussen werd ook de vergunning verleend en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De productie van de eerste waterstofmolecule is voorzien begin 2025.

0P1A9323

Mask