Capaciteit SFP Group in Westdorpe verdubbeld

De capaciteit van de biogasinstallatie SFP Zeeland in Westdorpe is afgelopen jaar verdubbeld. De uitbreiding van de installatie, die al langer gepland stond, is eind 2022 afgerond. Ook de waterzuivering is vrijwel gereed.

Sinds 2019 worden op de Axelse Vlakte in een moderne installatie organische restproducten omgezet in groen gas. Het resultaat van het productieproces is drievoudig: biogas, dat zowel door de inwoners als bedrijven van Terneuzen wordt gebruikt; vloeibare CO2 die naar de glastuinbouw wordt gestuurd en organische meststof bestemd voor de lokale landbouw.

De installatie is oorspronkelijk gebouwd in opdracht van Aben Green Energy en op 1 januari 2021 overgenomen door Sustainable Fuel Plant (SFP) Group.

SFP Group richt zich op de productie van duurzame brandstoffen zoals groen gas en bio-LNG. De grondstof voor de groen-gasinstallatie in Westdorpe  bestaat voor 50% uit mest en voor 50% uit co-producten. Dit zijn in dit geval organische reststromen die niet geschikt zijn voor consumptie door mens of dier. De grondstoffen betrekt het bedrijf zoveel mogelijk regionaal, binnen een straal van circa 150km. Ze worden deels per truck en deels per binnenvaartschip aangeleverd.

SFP Group Zeeland

Mask