Inauguratie van windturbine bij Gadot Belgium

Eind januari is de windturbine die Luminus heeft gebouwd op de site van Gadot Belgium officieel ingehuldigd. Bijzonder aan deze windturbine, gelegen aan het Mercatordok in de Gentse havenzone, is dat Stad Gent via de gemeentelijke holding Zefier mee investeerde in de windturbine. Zo komt deze ten goede aan alle Gentenaren, want de opbrengst van de stad zal integraal gaan naar maatregelen om Gentenaars te helpen hun energieverbruik sneller te laten dalen en te investeren in hernieuwbare energie.

100% groene en lokale stroom voor Gadot Belgium

Gadot Belgium is een belangrijke speler in de distributie en logistiek van chemische producten. Het bedrijf verscheept en verhandelt vloeibare en droge chemicaliën, basisproducten en oliën over de hele wereld, met een focus op Israël en West-Europa. 

De nieuwe windturbine op de Gentse site van Gadot heeft een rotordiameter van 138 meter en een tiphoogte van 180 meter. Met een geïnstalleerde capaciteit van 4,2 MW zal de windturbine elk jaar meer dan 10.000 MWh groene energie produceren, wat neerkomt op het jaarlijks verbruik van ongeveer 2.900 gezinnen. De lokaal opgewekte groene stroom is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 2.120 on CO2 (eq.), in vergelijking met de gemiddelde Belgische elektriciteitsmix. Dit komt overeen met de uitstoot van ongeveer 750 dieselwagens. Gadot Belgium zal ongeveer de helft van de geproduceerde groene stroom lokaal op zijn site gebruiken en zal zo zijn activiteiten gevoelig verduurzamen.

Gemeentelijke participatie in windprojecten

De windturbine is eigendom van Zo-Fier nv, een gemeenschappelijk filiaal van Luminus en Zefier dat zich toelegt op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie.

Luminus en Zefier willen de omwonenden zo veel mogelijk betrekken bij deze projecten rond hernieuwbare energie. Zefier is reeds actief in 168 gemeentes in Vlaanderen, goed voor 4,2 miljoen inwoners of 65% van de Vlaamse bevolking. Via de participatie van Zefier in Zo-Fier kunnen de gemeentelijke aandeelhouders van Zefier participeren in windprojecten van Luminus in hun gemeente.

Participatie van Stad Gent

Stad Gent verzocht Zefier om voor 49% mee in de windturbine bij Gadot Belgium te investeren. Luminus participeert voor 51%. De opbrengst van de stad zal integraal gaan naar maatregelen om Gentenaars te helpen hun energieverbruik sneller te laten dalen en te investeren in hernieuwbare energie. De windturbine komt dus ten goede aan alle inwoners van de stad.

 

gadot turbine

Mask