Stap vooruit voor de decarbonisering in België

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zijn een haalbaarheidsstudie gestart voor het project Ghent Carbon Hub, een opslag- en vloeibaarmakingshub voor CO2 met open toegang in het Gentse deel van North Sea Port. Naast het gebruik van koolstofneutrale energie is de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 (CCUS – carbon capture, utilisation and storage) essentieel voor CO2-intensieve industrieën om netto nul uitstoot te bereiken, vooral in moeilijk te decarboniseren sectoren met processen die CO2 produceren.

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zetten nu samen de schouders onder een sleutelinfrastructuur voor de CCUS-keten. Ghent Carbon Hub is opgezet als hub met open toegang om afgevangen CO2 van de industrie te vervoeren en vloeibaar te maken, bufferopslag te bieden en schepen te laden met vloeibare CO2 voor permanente opslag verderop. De haalbaarheidsstudie is nu gestart en het doel is om de hub in 2027 in gebruik te nemen. Ghent Carbon Hub zal de capaciteit hebben om per jaar 6 miljoen ton CO2 te verwerken, wat overeenkomt met ongeveer 15% van de industriële CO2-uitstoot in België.

Fluxys brengt in het project zijn ruime ervaring met terminallingactiviteiten mee en is tegelijk in België een CO2-vervoersbackbone met open toegang aan het ontwikkelen. Ghent Carbon Hub wordt aangesloten op de CO2-backbone van Fluxys en op die manier kunnen CO2-uitstoters in het North Sea Port-gebied en andere industriële clusters hun afgevangen CO2 naar de hub of naar hergebruikslocaties vervoeren.

 

FLuxys

 

Mask