Zeeland Refinery versterkt Zeeuws industrieplatform bedrijfstrainingen

Zeeland Refinery is officieel toegetreden tot Bio Base Europe Coöperatie, ook bekend onder de werknaam Competence Development Center. Na het afronden van een kennismakingsperiode hebben beide partijen recent hun handtekening gezet onder de lidmaatschapsovereenkomst. Met het aangaan van het lidmaatschap onderschrijft Zeeland Refinery, aldus Alex van Schaik, Manager HRCS, “de meerwaarde die wordt gerealiseerd door het harmoniseren van trainingsbehoefte, het regionaal gezamenlijk inkopen en het doen uitvoeren daarvan.”

Het Competence Development Center van Bio Base Europe Coöperatie richt zich op ontzorging van haar leden door het voorzien in een infrastructuur voor het gezamenlijk trainen van operators, onderhoudspersoneel en andere technische en administratieve medewerkers. Jaarlijks volgen meer dan 7.000 medewerkers trainingen op het gebied van compliance (verplichte scholing en certificering voor technici in de procesindustrie), maar ook op gebieden als vaardigheid, kennisontwikkeling, taaltraining en non-technical skills. Door het samenbrengen van volume, het lokaal organiseren en het centraliseren van de administratieve afhandeling van de opleidingen worden voor de leden efficiency-voordelen en een grotere beschikbaarheid van de trainingsportfolio gerealiseerd. Daarnaast biedt het Competence Development Center ook aanvullende diensten aan zoals Turn Around Support voor het instrueren en toetsen van eigen medewerkers en die van (onder-) aannemers bij periodieke onderhoudstops in de industrie.

Het Competence Development Center heeft met oprichters Trinseo, Dow Benelux, Cargill en Yara sinds 2012 belangrijke Zeeuwse procesbedrijven als lid. Daarnaast zijn ook CO3 Campus en Portiz bij dit platform aangesloten en is de dienstverlening ook voor niet-leden beschikbaar. De coöperatieve vereniging vierde onlangs haar tienjarig bestaan met het symposium 'Trainen in de toekomst'. “In dat kader,” stelt Jean-Paul Leenknegt, Bestuurder van Bio Base Europe Coöperatie, “hebben we voor de komende jaren nog de nodige ambities. We richten ons bijvoorbeeld op het ontwikkelen van nieuwe trainingsvormen en -inhoud en het mede vormgeven aan een Regionaal Safety Centrum voor de keten van procesbedrijven en hun aannemers.” Na het aansluiten van Zeeland Refinery in de samenwerking, wordt in de nabije toekomst ook een verdere uitbreiding verwacht met bedrijven en contractors uit de proces- en industriesectoren.

ZRef

Mask