Eerste goedgekeurde vergunning in Benelux voor groene waterstoffabriek

Het waterstofproject van VoltH2 in Vlissingen heeft met de toekenning van de omgevingsvergunning een eerste mijlpaal bereikt. Ingenieursadviesbureau Sweco was verantwoordelijk voor het ontwerp en de opmaak van de omgevingsvergunning voor de 25MW groene waterstofproductiefaciliteit. Na voltooiing zal deze 3,6 miljoen kg groene waterstof per jaar produceren.

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledig ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Sweco is ook betrokken bij andere groene waterstofontwikkelingen in Nederland en België met de inzet van engineering voor compressie-, koeling- en opslagmodaliteiten volgens de strikte veiligheidsvereisten voor waterstof onder hoge druk. Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy bij Sweco Belgium: “Sweco beschikt over een sterke technische expertise in de engineering van industriële procesinstallaties en speelt een bijzondere, internationale, voortrekkersrol binnen waterstofprojecten. We zijn dan ook erg trots op de verlening van deze vergunning: dit is de eerste belangrijke stap in de uitrol van een waterstofeconomie in de Benelux. Groene waterstof opent namelijk de deur naar de verdere verduurzaming van onze economie en samenleving. De lokale industrie kan de geproduceerde waterstof van VoltH2 inzetten als feedstock voor de industrie of als brandstof voor een koolstofarm transport.”

Sara Vander Beken, Team Manager bij Sweco en verantwoordelijk voor het ontwerp: “De vergunning voor de groene waterstofinstallatie werd eind april 2021 ingediend. Een absolute primeur, want voor de eerste keer diende een vergunnings verlenende dienst een dergelijke beslissing te nemen. De productie, verwerking en opslag van waterstof is een nieuwe ontwikkeling, waardoor een uitgebreide informatieronde werd georganiseerd. In een vroeg stadium hebben we samen met de lokale besturen rond de tafel gezeten om hen te informeren over de ontwikkeling over zulke pioniersprojecten. De betrokken lokale besturen kwamen daarbij tot het besluit dat groene waterstof vele positieve effecten voor de regio genereert, zowel economisch als op energievlak.”

Met deze geplande waterstoffabriek in Vlissingen wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit afkomstig van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen ook lokale tankstations bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100MW met een potentiële productie van ongeveer 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

 

Artist impression van VoltH2's waterstoffabriek in Vlissingen (© Sweco)

VoltH2 vergunning 2000px

Mask