Afsluiting Middensluis en Kapitein Rooiboskanaal

Op vrijdag 1 oktober 2021 is de Middensluis in Terneuzen buiten gebruik gesteld. De sluis wordt gesloopt om ruimte te maken voor de in aanbouw zijnde Nieuwe Sluis en de dienstenhaven. Een laatste doorvaart sloot dit stuk geschiedenis in North Sea Port af. Doordat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de Middensluis verliest ook het tijdelijke omleidingskanaal, het Kapitein Rooiboskanaal, zijn functie.
Het sluizencomplex in Terneuzen heeft drie sluizen, waarvan de Middensluis de oudste is. De Middensluis maakt plaats voor de Nieuwe Sluis om grotere Post-Panamaxschepen te kunnen ontvangen en laten doorvaren naar de bedrijven in Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port. De Middensluis bestaat uit 60.000m³ metselwerk, beton en hout. Daarnaast moeten bijna 7.000 houten palen worden verwijderd, samen met vier brugdelen, vier puntdeuren en twee roldeuren. De wanden en de bodem worden ‘nat’ gesloopt. Dat betekent dat er tijdens de sloop nog water in de sluis staat, zodat de spuifunctie van overtollig water van het Kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde kan blijven plaatsvinden. De brug en deuren aan de zuidkant worden ‘droog’ gedemonteerd en via de weg afgevoerd. Het tijdelijke omleidingskanaal wordt door de aannemer gebruikt als werkterrein voor de afvoer van sloopmateriaal per schip.

De Middensluis kent een lange historie. Sinds 1890 werd er al gesproken over uitbreidingsplannen voor een nieuwe sluis bij Terneuzen. In 1895 kwam, na lang onderhandelen, een nieuwe Belgisch-Nederlandse afspraak tot stand voor de bouw van deze sluis. In 1902 is pas begonnen met de bouw. Op 1 oktober 1908 was de Zeesluis (zoals hij toen heette) open voor de scheepvaart. Op 15 februari 1910 was de officiële opening door toenmalig koningin Wilhelmina. In de 113 jaar dat de Middensluis in gebruik was, heeft ze flink wat verbouwingen achter de rug gehad. Het tijdelijke Kapitein Rooisboskanaal werd op 6 mei 2019 geopend als omleidingskanaal, zodat de scheepvaart bijna tweeëneenhalf jaar langer gebruik kon maken van de Middensluis tijdens de bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis.

 

Middensluis Kapitein Rooiboskanaal en in de verte de bouw van de Nieuwe Sluis

Mask