VoltH2 en Virya Energy bouwen groene waterstoffabriek in Terneuzen

VoltH2 Terneuzen en Virya Energy bereiden de bouw voor van een groene waterstoffabriek in het havengebied van North Sea Port. Ze tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Terneuzen te realiseren.

VoltH2 heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een lange termijn concessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 30.000m2 op de Axelse Vlakte (havengebied Terneuzen). Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met distributiemogelijkheden. VoltH2 tekende in augustus 2020 al een samenwerkingsovereenkomst met North Sea Port voor de realisatie van een groene waterstoffabriek in Vlissingen.

VoltH2 Terneuzen voorziet de bouw van een 25MW elektrolyse-eenheid. De fabriek zal jaarlijks tot 3.600t groene waterstof produceren. De installatie draagt zo bij tot de verduurzaming van North Sea Port. Het ontwerp van de groene waterstoffabriek is bovendien uitbreidbaar, zodat later de productie nog verdubbeld en mogelijk verdrievoudigd kan worden. De investering is voor de eerste fase begroot op 35 tot 40 miljoen euro.

De locatie bevindt zich op de Axelse Vlakte. Behalve dat de locatie in een zone ligt waar veel waterstof wordt gebruikt, zijn er ook mogelijkheden om de warmte af te zetten. Het terrein ligt ook dicht bij een bestaande Bio LNG producent en er zijn in de onmiddellijke nabijheid nog twee biostoom- en bio-ethanolprojecten in ontwikkeling. Zo kan dit gebied één van de Nederlandse clusters voor duurzame brandstoffen en grondstoffen worden en kunnen er potentiële synergiën ontstaan tussen deze diverse nieuwe vormen van productie en het gebruik van groene waterstof, naast grijze en blauwe waterstof als brandstof en grondstof in productieprocessen.

 

VoltTNZ

Mask