North Sea Port en hogeschool Zeeland HZ gaan samenwerken rond beheer van de haveninfrastructuur

North Sea Port en HZ University of Applied Sciences gaan samenwerken op het gebied van assetmanagement en data science. Hiervoor werd dinsdag 18 mei een langdurige samenwerking afgesloten.
Asset management is al een belangrijk thema voor het havenbedrijf. Hiermee zorgt het er voor dat de haveninfrastructuur en bedrijfsmiddelen als wegen, kades en installaties optimaal worden beheerd. Dit kan alleen als je de technische, bedrijfskundige en financiële aspecten met elkaar weet te verbinden.

De lectoraten Asset Management en Data Science van de HZ gaan het havenbedrijf daarbij nu ondersteunen. Zo krijgen de betrokken werknemers van North Sea Port dit jaar drie workshops van HZ-onderzoekers. Deze trainingen blijven de komende jaren op de agenda staan. Andersom verzorgen deskundigen van North Sea Port gastcolleges op de hogeschool en kunnen studenten op excursie naar de haven en er stage lopen of afstuderen.
De samenwerking richt zich ook op praktijkgericht onderzoek. North Sea Port en HZ bepalen in overleg welke zaken worden onderzocht. Naast asset management en data science kan het onderzoek zook gaan over organisatieontwikkeling en circulair bouwen.

Bestuursvoorzitter John Dane van de HZ ziet in de samenwerking een win-winsituatie. “De ontwikkelingen en complexiteit van assetmanagement en data science vragen om samenwerking tussen mensen uit het werkveld en onderzoekers voor de ontwikkeling van kennis, innovatie en toepassing. Het is mooi dat we op dit gebied kunnen samenwerken met zo’n belangrijke speler in onze regio.” Ook Peter Van Parys, COO van North Sea Port, is enthousiast. “North Sea Port is een grensoverschrijdende haven en werkt samen met kennisinstellingen uit beide landen, dus ook met de HZ. We laten studenten graag kennismaken met onze haveninfrastructuur en het beheer ervan. De studenten krijgen zo van binnenuit zicht op hoe een haven zich ontwikkelt en zien diverse functies in het havengebied van heel dichtbij. Omgekeerd leert het havenbedrijf van deze toekomstige werknemers nieuwe inzichten kennen.”

18616

 

Mask