400 hectare voor een circulaire haven

Het webinar dat North Sea Port dinsdag 20 april organiseerde met als thema Circulaire Haven heeft inzicht gegeven in de ambities die het havenbedrijf op dit gebied heeft. Volgens CEO Daan Schalck kiest North Sea Port resoluut voor circulariteit. North Sea Port zal hiervoor onder meer in de komende jaren meer dan 400 hectares in het havengebied inzetten om circulaire projecten van de grond te kunnen krijgen. Deze zullen worden gebruikt om bestaande initiatieven verder uit te breiden, en nieuwe bedrijven die binnen de circulaire economie van de haven passen, aan te trekken.

"We hebben veel basisindustrie die allemaal grootschalig aanwezig zijn en veel CO2 uitstoten", geeft de heer Schalck aan. "Zij produceren afvalstromen die we willen hergebruiken, anders bestaat de kans dat er op termijn voor dit soort industrie geen ruimte meer is." Voor bestaande bedrijven die niet als circulair worden beschouwd, blijft uiteraard wel plaats. De heer Schalck zegt hierover: "Die bedrijven blijven we natuurlijk koesteren. Het is niet zo dat we voor dergelijke bedrijven opeens geen plek meer hebben. Zij vormen een belangrijke motor van economie en werkgelegenheid. We gaan wel veel van onze terreinen vrijhouden om de waardeketens rondom circulariteit uit te bouwen. Dat betekent dat we soms ‘nee’ gaan zeggen tegen initiatieven als deze niet circulair zijn."

De komende tijd worden de plannen verder geconcretiseerd waarbij vermindering van de CO2-uitstoot en het percentage circulaire bedrijven als uitgangspunten zullen dienen. "De resultaten moeten immers wel meetbaar zijn", alsdus de heer Schalck. Om de circularieit grootschalig op gang te brengen, zijn wel subsidies vanuit overheden nodig vindt hij. "In het begin heb je een onrendabele top, net zoals bij de windparken. Als we de circulariteit grootschalig op gang willen brengen, is subsidie en samenwerking nodig. Daar moeten we ons van bewust zijn, want anders gaan we de doelstellingen niet halen."

Het webinar is integraal terug te kijken via de link: North Sea Port - Circulaire Haven.

 

2021 04 23 6

Mask