50 jaar Ovet Shipping

Ovet Shipping viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Hoewel het bedrijf het levenslicht zag in 1971 gaat de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf zelfs terug naar 1957 toen overslagbedrijf Ovet haar activiteiten in Terneuzen startte. Aanleiding hiervoor was de cokesfabriek in Sluiskil. De schepen die de grondstoffen aanleverden moesten toen al gelichterd worden in de put van Terneuzen om via het sluizencomplex het kanaal Gent-Terneuzen te kunnen passeren.
Binnen Ovet werden al snel naast de overslag activiteiten ook scheepsagenturen uitgevoerd. In 1971 werd besloten deze werkzaamheden in een apart bedrijf onder te brengen in samenwerking met de Franse rederij en scheepsagent Worms Cie. Ovet Worms was geboren. Later stapte ook tankerrederij Anthony Veder in en veranderde de naam in Ovet Worms Veder.


In 1988 besloot Worms haar aandeel af te stoten omdat ze zich meer op haar kernactiviteiten wilde richten, en in 1998 stapte ook Anthony Veder uit. De activiteiten van de scheepsagent werden vervolgens samen met de Rotterdamse scheepsagent Bulk Maritime Agencies voortgezet in de nieuwe joint venture, Ovet Shipping. BMA maakt weer deel uit van de Hudig Veder Group, gevestigd in Rhoon, waardoor Ovet Shipping nu onderdeel is van een internationaal netwerk van scheepsagenten. Als scheepsagent werkt Ovet Shipping natuurlijk voor overslagbedrijf Ovet, maar daarnaast treedt ze ook op voor derde partijen met een focus op droge en natte bulkschepen, baggerschepen en schepen voor projectlading. Behalve als scheepsagent levert Ovet Shipping een uitgebreid pakket logistieke diensten, zoals freight forwarding, chartering, opslag en transport.


Uiteraard had het bedrijf haar jubileum graag uitbundig willen vieren, maar het corona-virus heeft hier vooralsnog een streep door getrokken. Het 50-jarig bestaan werd wel als een mooie aanleiding gezien om de huisstijl van het bedrijf volledig te vernieuwen en dit jaar prijkt in het vernieuwde logo ook 1971-2021 als verwijzing naar het jubileum.
In de juni uitgave van PortNews leest u een uitgebreid interview met de directeur van Ovet Shipping, Martin Dekker.

OVET Shipping

Mask