Renovatie Westkade Sas van Gent voltooid

De gerenoveerde Westkade in Sas van Gent is weer open voor verkeer. De afgelopen dagen is de laatste hand wordt gelegd aan het renovatieproject dat startte in januari 2019 toen de kade werd afgesloten voor verkeer. Dit gebeurde omdat de kade op instorten stond.

Uit onderzoek bleek dat de fundering van de kadeconstructie die dateerde van 1913, sterk verzwakt was. Eind januari 2020 bereikten de gemeente Terneuzen, kunstmestfabriek Rosier en Rijkswaterstaat overeenstemming over de aanpak van de reconstructie waarbij Rosier opdrachtgever werd van het project. Rosier is een van de bedrijven gevestigd aan de Westkade, en juist ter hoogte van dit bedrijf bleek de constructie van de kade onveilig geworden.

Na de voorbereidende werkzaamheden kon de uiteindelijke reconstructie in augustus 2020 van start gaan. De totale reconstructie bestond uit een achttal fases waarvan inmiddels de laatste fase haar voltooiing nadert. 

Fase 1: Grondwerk en sloopwerk: verwijderen hekwerken, geleiderails en verkeersborden; verwijderen verharding; afgraven grond; slopen kaderand en oude spoorbaan.

Fase 2: Aanbrengen nieuwe kademuur: de nieuwe kademuur bestaande uit een stalen damwand, is vanaf het water voor de oude kade gebouwd. Door de oude constructie te laten staan, werd het risico op instorten kleiner. Na plaatsen van de nieuwe kademuur is deze aangevuld met grond tot aan de onderkant van de oude constructie.

Fase 3: Aanbrengen ankerwand: afgraven weg en slopen deel van de kade. De nieuwe kademuur en de ankerwand werden gelijktijdig geplaatst en met elkaar verbonden met trekankers. 

Fase 4: Aanbrengen aanvullingen: na verankeren van de kadeconstructie is de kade opgevuld met grond en schoon zand. Dit zand is eerst verdicht: uitgezakt tot een goed samengepakte fundering voor de uiteindelijke verharding. 

Fase 5: Constructiewerken: aanbrengen deksloof nadat zand is aangevuld en de ankers goed zijn gespannen; aanbrengen bolders op de deksloof; achter de deksloof is een leidinggoot aangebracht; op de kade, aan de waterkant, is een betonnen fundering aangebracht voor de nieuwe rails van de kunstmestbelader.

Fase 6: Verhardingsfunderingen: aanbrengen funderingen voor de terreinverhardingen onder de weg, op de kade;  aanvullen grond en talud afwerken met dijkklei; deze klei is bestand tegen erosie.

Fase 7: Vloeistof tracĂ©: achter de deksloof op de kade is een kraanrail aangelegd; de bestaande portaalkraan  is opgetild en op de nieuwe rails gezet; ook de noodvoorzieningen zijn teruggeplaatst.

Fase 8: Verhardingen en inrichting: verwijderen bestaande afmeerpalen; asfalteren van de weg, de kade en het terrein aan de landzijde; aanbrengen hekken en vangrails aan beide zijden van de weg; plaatsen verlichting en verkeersborden; openstellen weg voor verkeer.

De komende maanden werkt aannemer Walhout Maritime door aan de kade en op het terrein van Rosier ter voorbereiding op de vervanging van de los- en laadinstallatie voor schepen. Hier heeft het verkeer geen hinder van. Naar verwachting wordt de belader zelf aan het eind van de zomer vervangen. Alleen dan zal de weg korte gestremd zijn.

 

200617 landmeetapparaat

Mask