Grote stap naar een duurzame haven

Steeds meer bedrijven in North Sea Port kiezen voor duurzame energie. Deze maand werd een grote stap gezet naar een duurzame haven met de aankondiging van een groot energieproject waarbij diverse partijen in en rond de haven betrokken zijn.

Verbrugge Terminal kondigde aan dat het bedrijf het grootste zonnedak van Nederland op zijn magazijnen in de Scaldiahaven en Quarleshaven laat aanleggen. In samenwerking met KiesZon worden 140.000 zonnepanelen op de daken gemonteerd. Samen zijn de panelen goed voor 50MW aan vermogen. Dit is voldoende energie om 16.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het bedrijf overweegt in Terneuzen nog eens 60.000 zonnepanelen te installeren. “Verbrugge is verankerd in Zeeland", zegt CEO Martin Verbrugge. "Veel van onze medewerkers wonen en leven hier, en het is dan ook niet meer dan logisch dat wij zuinig omgaan met onze omgeving. Voor ons als Zeeuws familiebedrijf gaat het dan ook niet alleen om winst, maar ook om welzijn. Door onze activiteiten daar waar mogelijk te verduurzamen, zoals nu met het omschakelen naar zonne-energie, verkleinen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk en werken we op een economisch verantwoorde manier mee aan een schoon leefklimaat in onze provincie.”

Het project bij Verbrugge loopt gelijk op met een ander project bij logistiek bedrijf C-RO Ports. Daar worden vijf windmolens geplaatst met een vermogen van in totaal 25MW. De twee projecten zullen meer elektriciteit leveren dan beide bedrijven nodig hebben. Het overschot aan stroom zal worden teruggeleverd aan het net. Om dit mogelijk verzorgd Enduris extra infrastructuur.  De Zeeuwse netwerkbeheerder moet onder meer anderhalve kilometer aan nieuwe electriciteitskabels leggen die voor een deel  over de bodem van de Sloehaven lopen.  Hiermee kunnen de windmolen en zonnepanelen worden aangesloten op het verdeelverstation. Om er voor te zorgen dat de kabels geen belemmering vormen voor het scheepvaartverkeer worden ze op een diepte van 50 meter in de bodem aangelegd.

Behalve bovengenoemde bedrijven zijn ook Eneco, gemeente Borssele, gemeente Vlissingen, North Sea Port en provincie Zeeland bij het omvangrijke project betrokken. Volgens CEO Daan Schalck van North Sea Port sluiten de plannen van Verbrugge en C.Ro Ports goed aan bij de duurzaamheidsambities van de havenautoriteit. “North Sea Port zet zich in voor een zo duurzaam mogelijke haven.Op dit moment wordt in ons grensoverschrijdende havengebied al meer dan 400MW aan stroom opgewekt met behulp van zonne- en windenergie, en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. De nieuwe initiatieven van Verbrugge en C.Ro Ports tonen hoe bedrijven een exponentiële bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in de haven, en tegelijkertijd ook de omgeving kunnen helpen aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Met recht een win-win situatie voor iedereen”, aldus de heer Schalck.

Ook wethouder Arno Witkam van gemeente Borsele is blij met het initiatief: “De bedrijvigheid binnen North Sea Port is voor de gemeente Borsele een belangrijke motor voor de economie en werkgelegenheid. Uiteraard zijn we blij wanneer er binnen het havengebied initiatieven worden ontplooid om deze activiteiten te verduurzamen. Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn geen dingen van straks of die ver weg van ons gaan plaatsvinden. We zijn er in Borsele al keihard mee aan de slag. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij. Bijvoorbeeld door over te schakelen naar groene energiebronnen. Daarom hebben we graag onze medewerking verleent bij het realiseren van deze plannen.”

In een korte video werd het project onlangs door de verschillende projectpartners aangekondigd. Deze kun u bekijken via onderstaande link:

 

Mask