Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene grondstof

Tien private en publieke partners gaven op woensdag 21 oktober het startschot voor het North-C-Methanol project. Samen zullen deze partners jaarlijks de CO2-emissie met 140.000t verminderen. Dit wordt gerealiseerd door de jaarlijkse productie van 44.000t groene methanol. Deze zal gebruikt worden door de lokale chemische en duurzame energie-industrie en als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking: bijna 6 miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Hiermee is het project de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld.


North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek binnen het North-CCU-Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 140 miljoen euro. Het North-CCU-Hub programma wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port. Op woensdag ondertekenden de tien private en publieke partners de formele samenwerkingsverbintenis voor het project. De partners zullen een groot deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun.

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65MW, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. Cedric Osterrieth, Directeur van de thermische activiteiten in Europa van ENGIE, noemt het een logische keuze: “We hebben al een directe hoogspanningsnetverbinding met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen.”

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en treinen. David Cassidy, CEO van Proman zewgt hierover: “We zijn enthousiast om het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie.”

North-C-Methanol is een goed voorbeeld van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen worden lokaal ingezet. In North Sea Port wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Uiteraard gaat dit geheel gepaard met de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces. 

Naast integratie van de verschillende processen en de diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek omwille van zijn schaalgrootte én zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal maar liefst zes keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is. North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65MW in 2024 naar 600MW in 2030. En ook in een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.

 

18068

 
Mask