5G Blueprintproject van start

Op 1 september is het ambitieuze onderzoeksproject ‘5G Blueprint’ van start gegaan, waarin wordt onderzocht hoe transport en logistiek efficiënter kunnen worden met behulp van vervoer op afstand. 

Het project is een internationale publiek-private samenwerking van 28 partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië, waaronder het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, de havenbedrijven North Sea Port en Port of Antwerp, het bedrijfsleven en de academische sector. Het consortium wordt gesteund met een subsidie van tien miljoen euro van de Europese Unie.

Gedurende drie jaar onderzoeken de betrokken partijen hoe de uitwisseling van real-timedata tussen voertuigen, terminals en centrales, alsook uitwisseling van en naar voertuigen, kan bijdragen aan een efficiëntere supply chain en het ondervangen van chauffeurstekorten. De inzet van nieuwe 5G-telecommunicatietechnologie is instrumentaal in het project.

Binnen het 5G Blueprintproject worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar aspecten zoals veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. 

De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als ‘Blueprint’ - voor andere gebieden en sectoren.

Het 5G Blueprintproject is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, ‘Talking Traffic’ en ‘Mobilidata’ wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vormgegeven.

 

5G NSP

Mask