Europese steun voor onderzoeksproject naar vervoer op afstand

North Sea Port is partner in internationaal onderzoeksproject 5G-Blueprint dat bekijkt hoe met behulp van besturing op afstand transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan verlopen. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, de havenbedrijven North Sea Port en Port of Antwerp, het bedrijfsleven en de academische sector een consortium van 28 partijen opgericht. De publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië ontvangt hiervoor een subsidie van EUR 10 miljoen  van de Europese Unie. Het 5G-Blueprintproject start per 1 september 2020 en loopt drie jaar.

Voertuigen en vaartuigen op afstand besturen

De betrokken partijen onderzoeken hoe het uitwisselen van real-timedata van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen tot meer efficiëntie in de supply chain en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten. Opzet is te komen tot het op afstand sturen en ondersteunen van voertuigen en vaartuigen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port en Antwerpen, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is daarbij een instrument.

Nieuwe standaard en werkwijze
Binnen het 5G Blueprint-project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht. En er wordt gekeken naar veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als ‘Blueprint’ - voor andere gebieden en sectoren.

Samenwerking
Het 5G Blueprint project is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, ‘Talking Traffic’ en ‘Mobilidata’ wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vormgegeven.

De deelnemende partijen zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat), Martel Innovate, HZ University of Applied Sciences, Sentors, Economische Impuls Zeeland, Locatienet, Swarco Nederland, KPN, V-Tron, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Sweco Nederland, Telenet, imec, Be-Mobile, Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (inclusief Agentschap Wegen en Verkeer), Room40, Port of Antwerp, Nxtport, Eurofiber, Kloosterboer, More Work Less Carbon, RoboAuto, Seafar, Verbrugge International, Toyota Motor Europe, Transport Joosen, North Sea Port en Terberg Benschop.

Vervoer op afstand 01

Vervoer op afstand 02

Vervoer op afstand 03

Mask