11 juni: Eerste Energy Port Zeeland Webinar

Normaal gesproken treffen de partners van Energy Port Zeeland elkaar regelmatig tijdens een interessante bijeenkomst. Helaas is dat nu niet mogelijk, en ook voor de komende tijd blijven we nog veelal aangewezen op contact op afstand.

Dit neemt niet weg dat de sector volop in beweging is. De Borssele windparken naderen hun voltooiing, nieuwe parken gaan gebouwd worden en binnenkort zal de uitkomst van de tender voor Hollandse Kust Noord bekend gemaakt worden. Ook North Sea Port vertoont nog volop offshore activiteit en de huidige corona crisis staat ook de ontwikkeling van innovatie oplossingen niet in de weg waarbij onder andere waterstof en het onderhoudsvrij bouwen belangrijke aandachtspunten zijn.

Genoeg redenen dus om bij te laten praten. Hiervoor bent u van harte welkom op ons eerste online event op 11 juni om 15.00 uur. Voor het evenement hebben we een aantal interessante sprekers uitgenodigd: 
 
  • Daan Schalck, CEO North Sea Port, havenvisie 2020-2050
  • Klaas Jaap Buijs, EPC Project Manager bij ├śrsted over de stand van zaken bij Borssele I & II
  • Erik de Boer, Project Directeur Two Towers, over het innovatiekavel Borssele V
  • Ferry Visser, Programma Manager Smart Maintenance Zephyros over innovatie binnen het onderhoud van offshore windparken
 

Het programma start om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. U kunt vanaf 14.45 uur deelnemen via de link die u snel ontvangt na uw aanmelding.

Laat ons alvast weten of u aanwezig zult zijn via deze link. U ontvangt daarna snel meer informatie over het evenement. Let op: er is beperkt plaats voor het webinar dus geef u snel op want VOL is VOL.

webinar 23917988 ss 1920

Mask