Heel North Sea Port deel van Europese transportas

Het streven van North Sea Port om meer lading op het spoor te krijgen heeft een extra duwtje in de rug gekregen. Na Gent en Vlissingen is nu ook Terneuzen opgenomen in de Europese spoorvrachtcorridor Rijn-Alpen. Het volledige havengebied van North Sea Port is zo aangesloten op het Europese transportnetwerk en op het achterland. Voor de bedrijven en spoorterminals in de fusiehaven is dat een bijkomende logistieke troefkaart.
De ontwikkeling past precies in de plannen van North Sea Port om meer via het spoort te vervoeren. Momenteel wordt zowat 10% via het spoor vervoerd. North Sea Port wil dit percentage verhogen.

Corridors door heel Europa
Met het oog op vlotter vrachtvervoer en intensiever gebruik van spoor en binnenvaart maakt de Europese Unie al langer werk van de uitbouw van negen grensoverschrijdende transportassen. Deze corridors verbinden de grote economische centra binnen de EU.
‘Rijn-Alpen’ is voor North Sea Port een van de belangrijkste spoorvrachtcorridors. Deze slaat via Duitsland en Zwitserland een brug tussen de belangrijkste zeehavens in Nederland en België enerzijds en Noord-Italië anderzijds. Die as volgt zo de zogeheten ‘Blauwe Banaan’, de economische long van de EU met haar eersterangs productie-, distributie- en consumptiecentra. De corridor is goed voor 3.900 kilometer spoorlijn (waarvan 2.400 km hoofdlijnen) en verbindt zeven zeehavens (waaronder dus ook North Sea Port), tien binnenhavens en honderd spoorterminals met elkaar.

North Sea Port is als toptienhaven in Europa eveneens onderdeel van andere corridors. De haven is een schakel in de spoorcorridor tussen de Noordzee en de Middellandse Zee. Recent werd Terneuzen ook nog toegevoegd aan deze spoorcorridor; Gent en Vlissingen maakten hier reeds deel vanuit. North Sea Port krijgt met Gent en Terneuzen binnenkort bovendien officieel een plaats op de spooras tussen de Noordzee en de Baltische Zee.

Spoorvervoer

Mask