Samenwerken op de Green Blue Offshore Terminal

Onlangs werd de vestiging van de Green Blue Offshore Terminal in de Westhofhaven bekendgemaakt. De terminal is opgestart om toegevoegde waarde te leveren aan de offshore olie, gas en wind industrie en zal zich vooral richten op het leveren van  faciliteiten en diensten voor reparatie, onderhoud, renovatie, conservering en constructiewerkzaamheden. 

De terminal is een initiatief van Prior Group en beslaat een oppervlakte van 22.000m2. Een werkplaats is beschikbaar van 125x35x15m. Voor de terminal hebben een aantal regionaal opererende bedrijven besloten om gezamenlijke diensten aan te bieden. Klanten zijn eigenaren, leveranciers, aannemers en onderaannemers. Daarnaast hoopt de terminal ook diensten te kunnen leveren aan andere terminals binnen North Sea Port bijvoorbeeld wanneer deze extra opslag ruimte nodig hebben. 

Hoewel installaties steeds beter en betrouwbaarder worden, blijft onderhoud en reparatie altijd nodig. Soms op zee, maar vaak ook op land, afhankelijk van de wensen van de klant. Maar ook voor decommissioning biedt de terminal volop mogelijkheden waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar de onderdelen van installaties die, na renovatie, nog herbruikbaar zijn. Een van de eerste partijen die gebruik zal gaan maken van de faciliteiten van de terminal is ALL NRG. 

In de volgende uitgave van PortNews (editie 2, 28 mei) verschijnt een uitgebreid interview met de initiatiefnemers van de Green Blue Offshore Terminal.

 

Mask