Zeeland Connect

Als onafhankelijk netwerk in Zeeland streeft Zeeland Connect ernaar de Zeeuwse logistieke sector te versterken binnen en buiten de regio door middel van samenwerking en verbinding. De focus ligt op vier innovatielijnen: logistieke stromen, zero-emissie logistiek, digitalisering & robotisering en autonoom transport.
We richten ons op het maximaliseren van kansen binnen deze gebieden door nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door gezamenlijk projecten te initiëren en uit te voeren, streven we naar duurzame en innovatieve oplossingen voor de toekomst van de logistiek in Zeeland. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de Promotion Council North Sea Port om deze doelen te verwezenlijken."

Mask