Lion Storage Netherlands

Energieopslag voor de energietransitie

Lion Storage is een vooraanstaande onafhankelijke ontwikkelaar van grootschalige batterijopslagsystemen in Nederland. Deze projecten dragen bij aan het realiseren van de energietransitie door het elektriciteitssysteem duurzamer, betrouwbaarder en goedkoper te maken. Daarvoor is Lion Storage doorlopend wereldwijd op zoek naar de meest betrouwbare, meest duurzame en meest kosteneffectieve technologieën en partners om samen invulling te geven aan de uitrol van hun projecten.

In het North Sea Port gebied ontwikkelt Lion Storage project Mufasa, een batterij die voor een periode van twee tot vier uur een vermogen van 350MW aan het net kan onttrekken en leveren. Hiermee maken wij het mogelijk dat duurzame producenten meer zonneparken en windturbines op het net kunnen aansluiten en helpen wij hen daarnaast ongewenste curtailment vermijden. Tegelijkertijd maken wij het mogelijk kolen- en gascentrales geleidelijk uit te faseren met behoud van flexibiliteit en dragen wij zo bij aan een snellere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Ook stelt Mufasa straks netbeheerders in staat de capaciteit van hun netten beter te benutten en congestieproblemen op te lossen, wordt bijgedragen aan het verlagen en stabiliseren van de energieprijzen en helpen we Nederland het hoge niveau van leveringszekerheid te handhaven.

Mask