Heros Sluiskil

Productie en verkoop van Eco-grondstoffen (verkregen na opwerking van zgn bodemassen uit Afval Energie Centrales)

In de wereld van circulaire economie gebeurt veel. 
Heros Sluiskil BV, lid van REMEX Group – onderdeel van de Remondis Group, maakt hier een substantieel onderdeel van uit.
Het bedrijf produceert namelijk onder andere secundaire grondstoffen uit AEC-bodemassen. Deze zijn afkomstig uit verschillende Afval Energie Centrales uit Nederland en België. 
Heros is gelegen het Kanaal van Gent naar Terneuzen; centraal gelegen tussen de grote steden en havens van Rotterdam, Antwerpen, Londen en Parijs. 

Jaarlijks krijgen 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek.  Hieruit worden onder andere metalen dermate teruggewonnen dat ze rechtstreeks in gezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen.  De resterende minerale fractie (granulaten) wordt, deels na wassen, ingezet als duurzame zand- en grindvervangers.  
Tijdens het bewerkingsprocedé van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen. Ferro; ijzer, roestvrijstaal en Non-ferro; bijv. koper, lood, messing, zink maar ook edelmetalen. Dit wordt “Urban Mining” genoemd.

De minerale producten uit AEC-bodemas zijn als volgt te typeren:

1.    AEC-granulaat

Dit is het product wat overblijft na het opwerken van de uit de verbrandingscentrales afkomstige AEC-bodemas.
Dit granulaat wordt vandaag de dag veelal toegepast in de wegenbouw als secundaire (IBC) bouwstof. IBC staat voor Inpakken, Beheren en Controleren. Dat betekent dat dit granulaat afgedekt moet worden met daarvoor geschikte folie, om uitloging van metalen en zouten in het grondwater te voorkomen.

2.    Granova®

De producten onder de geregistreerde merkparaplu granova® zijn een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-granulaat en een uitstekende vervanging voor primaire grondstoffen zoals zand en grind in asfalt en beton of als vrij toepasbaar funderingsmengsel voor de wegenbouw.
a.    Granova® granulaat. In feite is hiervoor een extra mechanische bewerking zoals zeven en magneten toegevoegd aan het reeds genoemde AEC-granulaat. 
Deze secundaire grondstof is uitermate geschikt om tot 50% aan primaire grondstoffen, zoals zand en grind, te vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. 
Granova® granulaat is tevens geschikt als toeslagstof in asfalt.

b.    Granova® combimix. Het opgewerkte AEC bodemas is ook de grondstof voor combimix. De granulaten worden gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw. Onder andere door deze wastechniek is deze grondstof vrij toepasbaar en hoeft het dus niet meer ingepakt, beheerd en gecontroleerd te worden zoals de IBC bouwstoffen.
Granova® combimix is een CE-gemarkeerd product, volgens NEN-EN 13242. Om de kwaliteit van het product te borgen vindt de productie plaats onder het strenge regime van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V. aangevuld met keuring door een daartoe bevoegd onafhankelijk keuringsinstituut.

Rijkswaterstaat heeft dit product na een intensief validatietraject recentelijk gecertificeerd en opgenomen in haar statuten ‘fundering en ophoging’ en ‘veilige bermen’. Hiermee is het de eerste gecertificeerde, vrij toepasbare secundaire bouwstof uit AEC-bodemas.

Belangrijke afnemers van deze minerale producten zijn Rijkswaterstaat, Provincies alsmede projectontwikkelaars en aannemers.

3. Metalen

3a. Ferro-Schroot 
Bij het opwerkingsproces van de AEC-Bodemas worden o.a. ijzerhoudende metalen gescheiden van de granulaten. Het  is dan nog niet geschikt om direct aan eindgebruikers te verkopen. Een unieke schrootbewerkingsinstallatie maakt dit halffabricaat zo zuiver mogelijk met als eindresultaat hoogwaardige verschillende varianten ijzerschroot. 
Deze schoongemaakte en kopervrije schrootvarianten worden vervolgens als hernieuwbare grondstof toegepast in de staalindustrie in binnen- en buitenland. 
Jaarlijks wordt er 100.000 ton schroot, zowel van eigen productie als van derden, verwerkt.

3b. Non-ferro Concentraat
Tijdens de opwerking van de AEC-Bodemas wordt er een zo hoog mogelijk percentage 
non-ferro metalen teruggewonnen. Heros Sluiskil BV kan dit met metaaldeeltjes vanaf 1 mm.
Deze non-ferro concentraten worden in eigen beheer geraffineerd tot zuiver aluminium en zwaar-metaal fracties, door middel van een nieuwe daartoe ontwikkelde installatie die onlangs in gebruik genomen werd.

Green deal

Heros Sluiskil BV wil binnen Europa behoren tot de toonaangevende bedrijven in recycling van 
AEC-bodemas en aanverwante reststoffen. Een nieuwe fase is aangebroken waarbij research en development van groot belang zijn om aan de eisen van de Green Deal te kunnen voldoen. 
De Green Deal is een door de landelijke overheid en Vereniging van Afvalverwerkers geïnitieerde afspraak ten behoeve van “Verduurzaming nuttige toepassing AEC Bodemas”
Dit houdt onder meer in dat in 2017 minstens de helft van de opgewerkte 
AEC-bodemassen geschikt moet zijn voor andere doeleinden dan IBC-toepassingen.
Heros Sluiskil anticipeert hierop door met nieuwe bouwstoffen onder de merknaam granova®, zoals granova® granulaat en granova® combimix - kwalitatieve producten toe te voegen aan de reeks duurzame grondstoffen voor hoogwaardige toepassing in GWW, beton- en asfaltindustrie.

Overige activiteiten van Heros Sluiskil:

Waterzuivering

Afvalwater afkomstig uit de chemische- en voedingsmiddelen industrie, alsook vanuit de grondwatersanering, zuivert Heros in hun biologische waterzuivering tot schoon water dat veilig geloosd kan worden in de Westerschelde. De locatie aan het Kanaal Gent - Terneuzen en een opslagcapaciteit tot 50.000 m3 bieden veel logistieke voordelen.

Logistieke oplossing
Het zuiveringsproces vindt plaats op één locatie waar het afvalwater per tankauto of schip geleverd wordt. Het complete logistieke gedeelte van ophalen tot lozing - alsook de administratieve afhandeling - kan door Heros verzorgd worden.

Gevaarlijk afvalwater
Gevaarlijk afvalwater wordt voor behandeld in een fysisch-chemische zuivering. Daarbij worden coagulatie/flocculatie middelen gebruikt. In sommige gevallen ondergaat het water ook een actief kool behandeling.

TTS

Op het 45 hectare metende Ecopark Terneuzen, waar Heros Sluiskil gevestigd is, is sinds 2017 TTS (Tank Terminal Sluiskil) operationeel, met de focus op de nationale en internationale afvalwatermarkt. Maar ook vloeibare halffabricaten, grondstoffen en producten kunnen in tijdelijke opslag worden genomen. EcoService Europe, ATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) en Heros Sluiskil zijn gezamenlijk eigenaar van de terminal, met een totale tankopslagcapaciteit van ca 50.000 kuub, verdeelt over 13 tanks.
 

Mask