Competence Development Center

onderdeel van Bio Base Europe Coƶperatie u.a.

Het Competence Development Center (CDC) is de werknaam van Bio Base Europe Coöperatie (opgericht in 2012) en heeft als missie de collectieve en efficiënte ontzorging van haar leden en gebruikers op het gebied van training en scholing van medewerkers binnen de industrie.

Het CDC ontzorgt door de trainingsbehoefte van leden en gebruikers in een one-stop-shop model te:
- harmoniseren/normaliseren;
- specificeren;
- sourcen en inkopen;
- organiseren/faciliteren en te doen uitvoeren;
- evalueren (kwaliteit);
- administreren en factureren.

De dienstverlening van het CDC wordt ondersteund door:
- Gezamenlijk overleg in een werkgroepstructuur (harmonisatie, kwaliteit, inkoop en ontwikkeling).
- Het bieden van een platform ter behartiging van collectieve belangen op het gebied van training en scholing van personeel.
- Het voorzien in een gezamenlijk Learning Management Systeem (LMS) en off- en online infrastructuur voor organisatie.

Mask