Aquadrant B.V.

Een onafhankelijk organisatie- en management adviesbureau met een praktijkgerichte aanpak.

Aquadrant B.V. staat voor het:

-              oplossen van knelpunten binnen de bedrijfsvoering

-              bevorderen van efficiency

-              uitvoeren van interne (topic) audits

-              begeleiden van externe audits

-              voldoen aan opgelegde of vrijwillig gekozen normen / voorschriften

-              effectief invoeren van managementsystemen

-              begeleiden van projecten

-              ondersteuning bij directie / managementtaken;

-              bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid

-              aangaan van langdurige relaties

-              werken vanuit een win/win principe

Wij worden graag uw partner op het gebied van strategische samenwerking.

Kijk op onze website www.aquadrant.com of bel ons kantoor +31(0)113259060 voor meer informatie en maak een afspraak om te onderzoeken waar onze gezamenlijke voordelen liggen.

Mask