Alpha Terminals

Alpha Terminals ontwikkeld een vloeibare bulk op- en overslag terminal van de nieuwste generatie in North Sea Port's Sloehaven.

Nieuwe steiger- en kadefaciliteiten zullen meerdere zee- en binnenvaartschepen tegelijk kunnen ontvangen. De terminal zal beschikken over 60 opslagtanks voor diverse soorten vloeibare (duurzame) bulk met een totaalcapaciteit van ongeveer 720.000m3 op zestien hectare terrein.

De bouw van Alpha Terminals staat gepland voor 2020 en naar verwachting zal de terminal haar activiteiten 18-24 maanden later kunnen opstarten. Wanneer gereed, beschikt Vlissingen over de meest innovatieve bulkterminal waarme voldaan kan worden aan de hoogste milieu standaarden en verplichtingen.

Mask