Aanjaagprogramma Impuls voor de vrijetijdssector

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) gaat vanaf 20 juli in opdracht van Provincie Zeeland van start met een Aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma is een programma dat is samengesteld voor ondernemers in de vrijetijdssectorr en hen helpt op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf.

Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering voor doorontwikkeling van hun bedrijf. Denk aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur & landschapsontwikkeling. Impuls organiseert vanaf september 2020 online en offline inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers die hun bedrijf willen door ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met een expert ingezoomd op thema’s die kansen bieden voor de Zeeuwse vrijetijdssector.

Meer informatie over alle bijeenkomsten is te vinden op www.impulszeeland.nl/innovatievraag-toerisme

Op 2 september start het programma: ‘Waar moet ik nu in investeren?’. Ondernemers vragen zich regelmatig af hoe zij in de toekomst kunnen doorontwikkelen met hun bedrijf. Wat is actueel? Impuls deelt samen met een expert tijdens een online webinar haar expertise en gaat met ondernemers in gesprek. Het tweede webinar vindt plaats op 8 september en gaat over verduurzaming van het bedrijf: ‘Energietransitie: naar 0 op de meter’. Wat betekent energietransitie voor een ondernemer? Welke mogelijkheden zijn er voor verduurzaming in relatie tot de Regionale Energiestrategie? Impuls vertelt aan de hand van inspirerende voorbeelden wat dit betekent en kan betekenen voor de vrijetijdssector.

Aanmelden en onderwerpen
Wilt u de webinars volgen of bent u benieuwd welke onderwerpen verder aan bod komen? Bekijk hier https://www.impulszeeland.nl/nl/innovatievraag-toerisme/inspireert de kalender.

Ondersteuning
Impuls biedt ondernemers met nieuwe plannen ondersteuning bij het uitwerken van hun idee. Een ondernemer kan gebruik maken van een innovatievoucher of expertmeeting, deze hebben als doel het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de vrijetijdssector. Met een innovatievoucher of expertmeeting kan een ondernemer een externe adviseur inschakelen die hen helpt bij het zetten van vervolgstappen in de ontwikkeling van het bedrijf.

Financiering
Impuls biedt ook hulp aan ondernemers met financiering voor plannen voor kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie via het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Het doel van het fonds is om ondernemers te stimuleren (meer) te investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de provinciale Kustvisie. 

2020 07 20 2

Mask