Verschelling Assurantiën

Als het met water te maken heeft kunnen wij het verzekeren.

Zakelijke markt pleziervaart

Ondernemers in de zakelijke pleziervaart hebben met name op het gebied van aansprakelijkheid moeite de risico’s goed te verzekeren. Wij bieden, via een gerenommeerde verzekeraar, een goed en passend verzekeringsproduct voor uw bedrijf.
•    Aansprakelijkheid, ook voor schade bij reparaties.
•    Transportrisico binnen 25 kilometer.
•    Vaarrisico bij proefvaarten.
•    Hijs- en takelrisico

Daarnaast kunnen wij de gebruikelijke risico’s verzekeren.
•    Brand
•    Bedrijfsschade
•    Technische verzekeringen
•    Bedrijfsauto(s)

Beroepsvaart

Uw schip kunnen wij verzekeren op Nederlandse- of Engelse voorwaarden. Wij leveren maatwerk waarbij we een uitgebreid verzekeringspakket kunnen bieden. De P&I (Protection & Indemnity) dekking plaatsen we altijd in de Engelse markt. De Engelse markt is de bakermat van de maritieme P&I verzekeringen. Deze hebben, door hun lange geschiedenis en ervaring, een gunstige prijsstelling.

Wat verzekeren wij?
•    Aansprakelijkheid
•    Casco
•    P&I
•    Bedrijfsschade

Goederentransport

Op het gebied van goederentransport kunnen wij een dekking bieden di op maat gemaakt is voor het soort goederen wat moet worden vervoerd. Daarnaast kunnen wij u door onze jarenlange ervaring ook een advies geven over de te hanteren incoterms en betalingscondities.

Expediteurs

Expediteurs krijgen in hun werk vooral te maken met de risico’s van aansprakelijkheid. Hiervoor kunnen wij een op maat gemaakte verzekering voor bieden inclusief dekking voor mogelijke fouten in de douane formaliteiten die verband houden met de werkzaamheden.

Zonnestroominstallaties

Voor de bedrijfsmatige installaties beiden wij een zeer uitgebreide dekking bieden inclusief bedrijfsschade. Veel voorkomende schades specifiek voor zonnepanelen worden ook meeverzekerd.

Mask