SFP Zeeland

Fueling the future

SFP produceert bio-brandstoffen uit organische reststromen, zoals restproducten uit de voedselverwerkende industrie, die niet meer gebruikt worden voor mens of dier. Door energie uit reststromen te winnen, ontstaat een circulaire economie en wordt een significante bijdrage geleverd aan de energietransitie. Groen gas vervangt aardgas in huishoudens en voor de industrie. Vloeibare bio-LNG dient als vervanging voor fossiele brandstoffen.

Mask