Prior Group

Wie zijn wij?

Prior Group is een onafhankelijk, multidisciplinaire leverancier in de marine & offshore, scheepsbouw en –reparatie, energie, gas, (petro)chemie, proces, farmacie en infrastructuur en tevens voor engineeringswerk. Elke dag zijn onze medewerkers voor onze klanten bezig om alle voorkomende projecten zo succesvol mogelijk uit te voeren.
Dit heeft geresulteerd in vele langdurige goede relaties die de Prior  Group heeft opgebouwd in de afgelopen jaren met diverse toonaangevende multinationals welke ons nu als een belangrijke partner beschouwen voor de uitvoering van hun projecten.

Onze belangrijkste waarden

Onze belangrijkste waarden zijn:

1.    Veiligheid
In alles wat we doen geldt “veiligheid eerst”. Dit is een integraal onderdeel van onze processen en diensten.

2.    Verantwoordelijkheid
We nemen onze verantwoordelijkheden behorend bij onze verplichtingen die we zijn aangegaan. Dit draagt bij aan betrouw- bare en succesvolle projectresultaten.
3.    Flexibiliteit
We werken ernaar de belangen van onze klanten optimaal te voldoen. Onze hoge mate van flexibiliteit helpt hierin.
4.    Integriteit
We koesteren ethiek en werken serieus en integer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en denken proactief mee.
5.    Transparantie
Onze open en eerlijke communicatie zorgt voor een helder beeld zonder misverstanden.

Werk methodiek

Prior Group heeft een eigen methode om op een goede manier alle projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het onderstaand model geeft u een beeld hierover

 Werkvelden

•    Marine & Offshore
•    Scheepsbouw en -reparatie
•    (Petro-)chemie
•    Tank terminals
•    Water & Energie 
•    Metaalproductie en 
-constructie
•    E&I & electr. installatiewerk
•    Machinebouw
•    Infrastructuur

Scope of supply

Voor al de hierboven genoemde werkvelden kan Prior Group voorzien in:
• Engineering diensten 
Voor advies, basis- en detailengineering
Zie: www.priortc.nl/ 
• Project management en realisatie
In de Marine & Offshore
Zie: priorprojects
Consultancy
In Human Resources, juridisch advies, subsidie advies en business development. Zie: prioradvies. en priorsubsidie
• Human Capital dienstverlening
Voor werk in scheepsbouw en –reparatie, machinebouw, metaal constructie, 
E&I diensten, (petro)chemie, logistiek, Offshore en Offshore Wind.
Zie: priorpersoneelsdiensten/ , priormo en hsflexworks
• Electrotechniek & Instrumentatie
Ontwerp en fabricage van schakelkasten (paneelbouw), levering en installatie van instrumentatie, levering van kabels en uitvoeren bekabeling en alle voorkomende onderhouds- en ombouw activiteiten.
Zie: pmelektro
 

Mask