Martens Renewables

Martens Renewables is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van industrieel en maritiem afval. Met haar installaties en faciliteiten biedt het bedrijf een volledig aanbod van diensten van inzameling, transport, monstername en -analyse, tot het verwerken, opslaan en recyclen van afval. Het gaat hierbij onder andere om afvalwater, bilge water, olie-water mengsels, sludge, brandstofafval, en schoonmaakresten. De geïntegreerde aanpak wordt gewaardeerd door diverse industriële klanten, rederijen, olie- en gasproducenten, raffinaderijen en overheden. 

Martens Renewables beschikt over een volwaardige Havenontvangstinstallatie in North Sea Port dat onder meer bestaat uit een laboratorium, verwerkingsinstallatie, installatie voor scheiden en sorteren van vaste afvalstoffen en een verwerkingsinstallatie voor vloeistoffen met een capaciteit van 196.000l. Er is een diepzeekade van 200m lang en het bedrijf beschikt ook over uitstekende achterlandverbindingen per spoor, over de weg en via de binnenvaart. Ook kan Martens ondersteunen bij maritieme calamiteiten. Het beschikt hiervoor over voldoende veilige aanmeercapaciteit met alle benodige interventiemiddelen ter plaatse. Behalve in North Sea Port, opereert Martens Renewables ook in de haven van Rotterdam (Martignoni Slop Disposal), Antwerpen, en Zeebrugge.

Martens Renewables is onderdeel van Burando. Binnen de groep wordt kennis en ervaring gedeeld waarmee unieke oplossingen kunnen worden ontwikkeld voor de klant. Martens zet zich volledig in voor veilige en milieuvriendelijke procedures. Hiervoor beschikt ze over de vereiste licenties en certificeringen zoals ISO 9001 & 14001, VCA Health & Safety, ISPS Port Security). Afval wordt ingezameld met behulp van VLG/ADR goedgekeurde vacuümtrucks en ADN goedgekeurde schepen.

Mask