Hoondert Aannemings- en Verhuurbedrijf

Hoondert Aannemings- en Verhuurbedrijf is een dochterbedrijf van de Hoondert Groep, gevestigd in 's-Heerenhoek, dicht bij de A58. Het bedrijf is gespecialiseerd in diverse disciplines zoals civiele techniek, wegenbouw, bodemsanering, bouwtechniek, zandafgraving, grondverzet, riolering, sloopwerkzaamheden, complex hijswerk (eigen kranen tot 600t) en transport over de weg en het water.

Klanten zijn actief in diverse sectoren: olie en gas industrie, scheepsreparatiewerven, olieraffinaderijen, energiecentrales, chemische procesindustrie, duurzame industrie, overheid, enzovoorts. Hoondert beschikt over alle benodigde certificaten (ISO 9001, ISO 14001, VCA**, C02 Bewust Certificaat niveau 3, BRL SIKB 7000, BRL SVMS-007, K902 Tanksaneringen, K904/04 Tanksaneringen).

Daarnaast heeft het alle benodige vergunningen en licenties om projecten veilig, gezond en milieuvriendelijk uit te voeren. Circulair denken zit hierbij al jaren in het DNA. Er kunnen vele synergievoordelen behaald worden vanuit de diverse bedrijven binnen de Hoondert Groep waardoor altijd de beste oplossing voor de klant kan worden aangeboden.

Mask