Evolution Terminals

Green Energy Hub voor import en op- en overslag van duurzame energieproducten

Evolution Terminals ontwikkelt een Green Energy Hub voor de import en op- en overslag van nieuwe energieproducten, waterstofdragers en koolstofarme brandstoffen. De terminal wil hiermee bijdragen aan de Europese energie transitie ambities voor CO2 neutrale wereld.  De Green Energy Hub is gelegen in de haven van Vlissingen (onderdeel van North Sea Port) direct aan de monding van de Sloehaven. De terminal is hierdoor direct toegankelijk vanaf de Westerschelde. 

De ontwikkeling van de terminal bevindt zich in een vergevorderd stadium van fase 1. Deze omvat de constructie van 400.000m3 tankopslag, een speciale diepzee jetty en kademuur geschikt voor de ontvangst van zee- en binnenvaartschepen en laadfaciliteiten voor trein-tankwagons en tankwagens. Hiermee is de terminal straks volledig verbonden met het achterland.

Fase 2 en 3 omvatten de uitbreiding van de opslagcapaciteit en de integratie van een ammoniak (terug)kraker om waterstof uit geïmporteerde groene ammoniak (terug) te winnen. Er loopt momenteel ook een onderzoek om de Green Energy Hub aan te sluiten op de zogenaamde Europese Waterstof Backbone structuur waarmee CO2 arme waterstof via een pijplijn door Europa kan worden getransporteerd.

Mask